top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
 

«TILBAGE

 

Offentlige Referencer:
Amager Hospital
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hvidovre Hospital
Københavns Energi
Dansk Røde Kors
Kommunernes Landsforening
Dragør Kommune
Kbh Tekniske skole
Den Sociale Højskole
SOSO Kbh
Det juridiske fakultet
KVL
DIS
Lynettefællesskabet
Advedøre Gymnasium
Nordfyns kommune


Se de private referencer her>>

Faaborg-Midtfyn Kommune

Infrastruktur er nøglen til en vellykket kommunesammenlægning

Case: Faaborg – Midtfyn kommune
  
It-chef Ellen Svenning har ansvar for sammenlægningen af fem kommuner til Faaborg-Midtfyn Kommune. For hende er opskriften på en vellykket sammenlægning styr på infrastrukturen og tidlig erkendelse af fremtidens udfordringer.
 
Den kommende Faaborg-Midtfyn Kommune er allerede langt i arbejdet med at ensarte og sammenlægge de fem kommuners it-funktioner.
  
En vellykket fusion
”Så snart vi fornemmede, hvilken vej fusionerne ville falde, indledte vi arbejdet i de fem kommuner. I modsætning til de fleste andre nye kommuner er vi fem relativt ens kommuner, og derfor har vi haft relativt ens udgangspunkt. Så i perioden op til fusionen har vi valgt at ensrette retningslinierne for indkøb, og samtidig har vi holdt igen på områder, hvor vi ikke var ens. Det har givet os det bedste udgangspunkt for en vellykket fusion,” forklarer Ellen Svenning.
 
Ellen Svenning er overbevist om, at forudsætningen for en vellykket fusion er en fælles infrastruktur. Derfor har Faaborg-Midtfyn Kommune forbundet de fem rådhuse med fælles netværk. Næste fase er serverkonsolidering, så al data er lagret samme sted.
 
”Vi har valgt et HP8000 SAN med et 3 nodet cluster på NetWare og 3 nodet VM-ware miljø. Det giver det ønskede høje sikkerhedsniveau og betyder, at vi kan arbejde på serverne i dagtimerne. Det bliver ikke længere nødvendigt at tage natten i brug,” forsikrer Ellen Svenning.
 
Men Faaborg-Midtfyn Kommune går længere end at forbinde de administrative organisationer. Også den nye kommunes skoler er nu en del af det fælles datacenter og har en høj kvalitet i datahåndtering. ”I løbet af meget få år vil skolernes brug af it øges voldsomt. Vi arbejder derfor ud fra en målsætning om, at eleverne skal lære it på det niveau, de vil møde i omverdenen. Derfor har vi valgt allerede nu at opgradere standarden på skolernes it,” forklarer Ellen Svenning.
 
En tredje udfordring i forbindelse med fusionen er løsninger for fagspecifikke områder. Her arbejder Faaborg-Midtfyn Kommuneefter en strategi, hvor fagspecialisterne vurderer systemerne ud fra en faglig vinkel, mens it-afdelingen vurderer den driftsmæssige side,” siger Ellen Svenning 
 
Strategier
Faaborg-Midtfyn Kommune er således langt i fusionsproccessen. Så langt, at man nu er begyndt at lægge strategier for den næste hurdle: Overtagelsen af de amtslige opgaver.
 
”Det kan kun lykkes i et samarbejde med de øvrige kommuner. Hvis vi f.eks. ser på vandmiljøet, er det vigtigt for alle de kommuner, som et vandløb passerer, at have indsigt i de andre kommuners beslutninger på miljøområdet. Giver en kommune videre beføjelser for udledning af spildevand end de andre, er det nødvendig viden for de andre kommuner. Det vil derfor blive et naturligt krav, at de forskellige kommuners IT kan tale sammen,” konkluderer Ellen Svenning. 
 
2ways IT har været kommunens samarbejdspartner i flere af fusionsprocesserne.

”Vi oplever 2ways IT som en meget kompetent partner, og det er sigende, at 2ways IT også har hjulpet os med kontakter til gode leverandører uden for deres egne kerneydelser,” slutter Ellen Svenning.

 


2Ways IT | Tonsbakken 16-18 | 2740 Skovlunde | Telefon: 70 240 100 | E-mail: info@2waysit.dk
Copyright © 2Ways IT - All Rights Reserved.CMS & SEO.